Truy cập hiện tại

Đang có 45 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Họp bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao

(TUAG)- Chiều 16/2, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022, nhằm xem xét, thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết (bằng phiếu) để xét, công nhận các xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”, “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2022. Hội đồng thẩm định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư làm Chủ tịch. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi họp.


Cụ thể, có 7 xã được xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Vĩnh Xương (TX Tân Châu); Thạnh Mỹ Tây, Bình Long (huyện Châu Phú); Vĩnh Hanh, Hòa Bình Thạnh (huyện Châu Thành); Hòa Bình (huyện Chợ Mới) và Phước Hưng (huyện An Phú); 3 xã được xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Bình Mỹ (huyện Châu Phú), Vĩnh Thành (huyện Châu Thành) và Phú Lâm (huyện Phú Tân).

Tại buổi họp, đại biểu đã nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đến năm 2022 của các xã; UB MTTQVN tỉnh báo cáo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng người dân về về xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao các xã.


Sau khi xem xét, thảo luận, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu xét công nhận xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022. Kết quả: 24/24 thành viên Hội đồng thẩm định 100% thống nhất công nhận 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Vĩnh Xương (TX Tân Châu); Thạnh Mỹ Tây, Bình Long (huyện Châu Phú); Vĩnh Hanh, Hòa Bình Thạnh (huyện Châu Thành); Hòa Bình (huyện Chợ Mới) và Phước Hưng (huyện An Phú). 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Bình Mỹ (huyện Châu Phú), Vĩnh Thành (huyện Châu Thành) và Phú Lâm (huyện Phú Tân).

Kết luận buổi họp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng đồng thẩm định chúc mừng các xã vừa được Hội đồng thẩm định bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo các địa phương quan tâm duy trì, nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí xã đã đạt theo tiêu chí mới; tăng cường liên kết sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống người dân...

HẠNH CHÂU
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34210082