Truy cập hiện tại

Đang có 60 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Tuyên giáo Chợ Mới xứng đáng với truyền thống vẻ vang của ngành

(TGAG)- Chợ Mới là chiếc nôi cách mạng của cả vùng Long Xuyên - Châu Đốc, là nơi thành lập chi hội Việt Nam cách mạng thanh niên đầu tiên và cũng là nơi ra đời chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh An giang. Từ đó công tác tuyên truyền đã sớm hình thành, phát triển và phát huy hiệu quả.

Bốn mươi lăm năm đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1975), công tác tuyên giáo Chợ Mới để lại dấu ấn nổi bật trong việc tuyên truyền giác ngộ, vận động đấu tranh, tạo uy tín cho Đảng bằng các sự kiện gây tiếng vang lớn như: treo cờ đỏ búa liềm giữa sông Tiền trên Cột Dây thép; vận động, tập hợp hàng ngàn quần chúng tham gia hai cuộc biểu tình lớn trong năm 1930; tổ chức diễn thuyết, mít tinh trong phong trào dân chủ 1936 - 1939; vận động, tập hợp lực lượng quần chúng tiến hành cuộc khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940; tuyên truyền, vận động thành lập các tổ chức Cứu quốc, tổ chức Thanh niên Tiền Phong tạo nên lực lượng chính trị hùng hậu giành chính quyền tháng lợi trong Cách mạng Tháng Tám 1945 và Điện Biên Phủ 1954. Tiếp theo là đấu tranh chính trị, binh vận, tôn giáo vận với hoạt động hiệu quả. Cùng với đó là hoạt động đấu tranh sôi nổi của chị em phụ nữ trong phong trào chống bắt lính, tố khổ, tố đói, đi chợ nhồi, bãi chợ; những cuộc mít tinh, biểu tình, bãi khóa của thanh niên, học sinh… giành thắng lợi lớn trong chiến dịch 30/4 lịch sử ghi dấu thành tích đặc biệt xuất sắc của quân và dân Chợ Mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Vì thế, Đảng bộ và Nhân dân Chợ Mới vinh dự được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.
 
  Di tích lịch sử Cột Dây Thép

Những năm đầu sau giải phóng, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại Chợ Mới hết sức phức tạp, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, nạn đói đe dọa thường xuyên. Chính lúc ấy, ngành tuyên giáo huyện nhà nổi bật với một loạt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục định hướng và khai thông tư tưởng, giúp nhân dân vững tin vào chế độ mới, chung tay cùng chính quyền bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng lại quê hương. Trong không khí phấn khởi, nô nức, thúc giục từ hoạt động các phong trào của các tầng lớp xã hội, nhất là tuổi trẻ đắp bờ, đào kinh, xẻ rạch đưa nước vào đồng ruộng để sản xuất, khắc phục nạn đói, diệt nạn dốt, kiến thiết hăng say, khai hoang, phục hóa, sản xuất tăng vụ, tăng năng suất, sản lượng; vì vậy mà từ thiếu đói đến đủ ăn và có dư góp phần cho tỉnh xuất khẩu lương thực, được Bộ Thủy lợi, nguyên Thủ tướng Đỗ Mười khen thưởng.

Trong công cuộc đổi mới, hệ thống Tuyên giáo Chợ Mới đã làm tốt vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, quán triệt đường lối đổi mới của Đảng trong nhân dân và cán bộ, đảng viên. Đổi mới từ kinh tế, tư duy, cách nghĩ, cách làm, trong phương thức lãnh đạo; đổi mới nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc, kiên định mục tiêu, lý tưởng, định hướng tư tưởng, nhất quán, kiên trì, nhạy bén, gương mẫu, bám sát nhiệm vụ để thực hiện đạt kết quả tốt, cụ thể đã góp phần quan trọng cùng với toàn hệ thống chính trị vận động nhân dân đóng góp xây dựng hai công trình thế kỷ “Đê bao kiểm soát lũ” và “Nhựa hóa giao thông nông thôn” trong giai đoạn 1995 - 2002, tạo nên bước đột phá mới hợp với “ý Đảng lòng Dân”, đưa kinh tế huyện nhà phát triển, bộ mặt văn hóa, xã hội ngày thêm khởi sắc khi bước vào thiên niên kỷ mới. Với thành tích xuất sắc ấy, Đảng bộ và Nhân dân Chợ Mới vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”.

Chợ Mới anh hùng, chiếc nôi cách mạng của tỉnh đã luôn xứng đáng với vai trò mà lịch sử đã trao. Trong 5 năm qua, tăng trưởng kinh tế huyện nhà luôn đạt từ 14 - 15%, riêng năm 2014 đạt 15,67%; thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng (gấp đôi bình quân chung của tỉnh); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,23%. Công tác giáo dục - đào tạo từng bước nâng cao chất lượng, cơ sở vật chất trang thiết bị được đầu tư xây dựng khang trang; đời sống văn hóa của người dân đã được nâng cao với 98,84% hộ gia đình văn hóa, 142/142 ấp văn hóa, 10/18 xã (thị trấn) văn hóa; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến nay toàn huyện đạt 9/19 tiêu chí, 26/50 chỉ tiêu; ý thức về phòng, chống dịch bệnh; tham gia bảo hiểm y tế; các phong trào xã hội từ thiện; đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng dân cư ngày càng tăng lên; công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao; tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội được đảm bảo… đặc biệt là có cách nghĩ, cách làm sáng tạo trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cho đến triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết; những cách làm sáng tạo trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đặc biệt là thông qua các mô hình dân vận khéo, thực hiện khẩu hiệu hành động “3 không, 3 cần, 3 quyết tâm” của Huyện ủy trong cán bộ, đảng viên và 10 tiêu chí sinh hoạt tại tổ tự quản hằng ngày của nhân dân… Từ những việc đã là được trong thời gian qua, ngành tuyên giáo Chợ Mới đã góp phần xứng đáng trong công tác xây dựng đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

40 năm xây dựng và phát triển, nhất là trong gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo trên quê hương Chợ Mới để lại nhiều cảm xúc tự hào, vì từ trong gian khó đã vươn dậy, bức phá để đi lên. Tuy nhiên, với vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, chính trị, lúc nào chúng ta cũng phải suy nghĩ, trăn trở trước những vấn đề đang đặt ra trong tình hình mới; đó là sự đa dạng và phức tạp của thông tin; sự tinh vi trong âm mưu của các thế lực thù địch, phần tử cực đoan đội lốt tôn giáo chống phá, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội diễn biến phức tạp, mặt trái kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế tác động, những biểu hiện thờ ơ về chính trị, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng của một số thanh thiếu niên, học sinh; sự phai nhạt lý tưởng, những giá trị nhân văn, đạo đức, nghĩa tình trong xã hội; cùng với sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên nếu không nắm vững, bám sát và kịp thời thì không đáp ứng nhu cầu đặt ra. Vì vậy, đòi hỏi đội ngũ làm công tác tuyên giáo cần phải kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, tự học để ngày càng nâng cao nhận thức về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và thực tiễn; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp hoạt động để nâng cao chất lượng và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ huyện đã đề ra; xứng đáng với truyền thống vẻ vang suốt 85 năm qua của ngành và xứng đáng với niềm tin mà Đảng và Nhân dân đã trao./

Huỳnh Khuẩn
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17155577