Truy cập hiện tại

Đang có 218 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Tịnh Biên khai giảng lớp Đảng viên mới khóa II cho 61 học viên

(TGAG)- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tịnh Biên tổ chức lễ khai giảng lớp đảng viên mới khóa 2 năm 2018 cho 61 đảng viên dự bị thuộc các chi đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện. Đến dự và phát biểu huấn thị có đồng chí Trương Hữu Tiền - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; đồng chí Phan Thành Dũng - Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy.
 
Trong thời gian 9 ngày, các học viên được học tập và nghiên cứu các nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội…

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo đuổi mục tiêu, lý tưởng để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Trương Hữu Tiền - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, đề nghị các học viên phát huy tinh thần, trách nhiệm của người đảng viên trẻ, tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động, chấp hành đúng nội quy, quy chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học; Đồng thời, yêu cầu các đồng chí giảng viên kiêm chức thực hiện tốt việc giảng dạy theo chương trình đề ra, tăng cường cung cấp, bổ sung những thông tin, liên hệ thực tế tình hình của địa phương để làm rõ các nội dung bài giảng./.

Thanh Thiện


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15608045