Truy cập hiện tại

Đang có 120 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Chợ Mới: Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa 48/2018

(TGAG)- Chiều ngày 16-3, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chợ Mới tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa 48/2018. Đến tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và 80 học viên của lớp học.
 
  
Các học viên được khen thưởng

Trong thời gian mười ngày học tập, các học viên đã được nghiên cứu những nội dung chính như: Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng; Những mục tiêu giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh,... Đồng thời, lớp học còn được nghe báo cáo về tình hình kinh tế- xã hội của huyện.

Qua học tập và thảo luận đã giúp cho các học viên nắm được cơ bản về bản chất khoa học, cách mạng của Chủ nghĩa Mác- Lênin và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó học viên nhận thức được Đảng ta và nhân dân ta kiên quyết đi theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, xác định động cơ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác, học tập, phấn đấu trở thành người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Hải Đăng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25055766