Truy cập hiện tại

Đang có 83 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Tri Tôn khai giảng lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới khóa I/2018

(TGAG)- Sáng ngày 12-3-2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tri Tôn phối hợp với Ban Tổ chức huyện ủy và Ban Tuyên giáo huyện ủy, tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới khóa I/2018 cho 80 học viên là đảng viên dự bị đến từ các chi đảng bộ cơ quan, ban ngành huyện và các xã, thị trấn.

Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, Phó Bí thư thường trực huyện ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng huyện, Ban Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phan Thành Thường - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phát biểu khai giảng lớp học.


Nội dung giảng dạy được thực hiện theo Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU ngày 16-10-2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Lớp học sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 21/3/2018, bao gồm thời gian lên lớp 5 ngày với 10 bài giảng; nghiên cứu, thảo luận 2 ngày; 1 buổi kiểm tra; 1 buổi bế giảng, khen thưởng. Những nội dung chính gồm:

Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ; Xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức (đây là nội dung mới được bổ sung); Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Hiệp yêu cầu các học viên phải tích cực nghiên cứu, thảo luận; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tạo điều kiện tốt nhất cho học viên học tập, nghiên cứu, nơi nghỉ cho học viên ở xa, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phát biểu khai giảng và sinh hoạt nội quy, quy chế lớp học, yêu cầu Chủ nhiệm lớp, Ban cán sự lớp học hết sức nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các học viên đạt kết quả cao nhất trong học tập. Yêu cầu các học viên phải nghiêm túc thực hiện nội quy lớp học, quy chế học tập./.

Trần Hợp
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23353952