Truy cập hiện tại

Đang có 91 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Châu Phú khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, đối tượng 4 (khóa II)

(TGAG)- Sáng ngày 27/5, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện khai giảng lớp kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 4 (khóa II), đến dự khai giảng có đồng chí Huỳnh An Khước - Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng 103 học viên là cán bộ cơ ngành huyện, giáo viên các trường trong huyện.

Qua 4 ngày học tập các học viên được báo cáo viên triển khai 7 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam và của An Giang trong tình hình mới; nội dung cơ bản của luật quốc phòng - an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự; Pháp lệnh dự bị động viên...
 
Thông qua lớp học để bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên, giáo viên về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân ở các địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Thúy Vân 
 
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18091296