Truy cập hiện tại

Đang có 57 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018

(TGAG)- Chiều ngày 28/12/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018. Đồng chí Lê Hồng Khâm - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Cao Quang Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả hoạt động cơ quan năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Nhìn lại năm 2017, thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bám sát nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành tốt khối lượng lớn nhiệm vụ đề ra trong năm.

Bên cạnh việc tổ chức thực hiện tốt các công việc trong chương trình kế hoạch đề ra từ đầu năm, điểm nổi bật là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nhiều sự kiện, nhiệm vụ quan trọng phát sinh từ thực tiễn công tác, điển hình như việc tham mưu cho Tỉnh ủy ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Đảng ủy Quân chủng Hải quân. Công tác tham mưu luôn chủ động, kịp thời, hiệu quả, luôn đáp ứng được nhu cầu, nhiệm vụ của ngành, của cấp ủy đề ra.

Hoạt động của Chi bộ và các đoàn thể tại cơ quan không ngừng được củng cố và phát triển. Công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ luôn được thực hiện tốt. An ninh trật tự cơ quan được giữ vững. 100% cán bộ, công chức, người lao động cơ quan thực hiên tốt các phong trào thi đua như: nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà; nam giỏi việc nước chia sẻ việc nhà; xây dựng cơ quan đạt “Chuẩn văn hóa”, rèn luyện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ngành Tuyên giáo An Giang gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Lãnh đạo Ban và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan quan tâm quán triệt các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ, công khai hoạt động của cơ quan để mỗi cán bộ, công chức tham gia ý kiến và giám sát, kiểm tra theo nội dung Quy chế dân chủ quy định.Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của tập thể cơ quan năm 2017; đồng chí nhấn mạnh, năm qua, mặc dù còn những hạn chế, khó khăn nhất định nhưng nhìn chung Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoàn thành khối lượng công việc lớn; công tác của Ban có chuyển biến, tiến bộ; phong cách làm việc, lề lối công tác có sự đổi mới, hiệu quả hơn, chất lượng hơn. Bước sang năm 2018, đồng chí đề nghị tập thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc hiệu quả, dân chủ, khoa học, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, trong đó cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XII của Đảng; Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu và triển khai thực hiện công tác Tuyên giáo trên các lĩnh vực; tập trung tăng cường cung cấp thông tin và tổ chức gặp gỡ, đối thoại; tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Chương trình hành động của tỉnh về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đồng chí cũng nhấn mạnh với tinh thần ít người, nhiều việc, trách nhiệm rõ ràng, muốn làm tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức ở từng vị trí việc làm phải có bản lĩnh, năng lực, phải dám làm, dám chịu trách nhiệm, cán bộ trẻ phải suy nghĩ học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để các thế hệ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nối tiếp nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng đã tín nhiệm bầu 3 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019.


Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thanh Khoa

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã công nhận danh hiệu thi đua cho 6 tập thể đạt Lao động tiên tiến; 04 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 23 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong năm 2017.

Ngọc HânTiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36297441