Truy cập hiện tại

Đang có 208 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Phú Tân bế giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới, khóa II-2017

(TGAG)- Chiều ngày 7/9, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Tân phối hợp với các Ban xây dựng đảng Huyện ủy tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới khóa II năm 2017.

Lớp học lần này có 70 đồng chí đảng viên mới đang sinh hoạt và làm việc ở các Đảng ủy xã, thị trấn và các Chi, Đảng bộ cơ quan tham gia. Sau 10 ngày thực học (từ ngày 15 đến 30/8) các học viên được quán triệt và nghiên cứu 10 chuyên đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên; giáo dục khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Quốc phòng an ninh…


Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận trong đó có 03 học viên đạt xuất sắc, 25 học viên đạt loại giỏi, còn lại đạt loại khá và trung bình và 07 học viên được Trung tâm biểu dương khen thưởng./.   
             
Văn Giang - Hồng Nga
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37133135