Truy cập hiện tại

Đang có 162 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Báo An Giang cần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong tình hình mới

(TGAG)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức buổi làm việc với Ban Biên tập  Báo An Giang để triển khai Thông báo số 86-TB/TU, ngày 5/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đầu tháng 5/2017 về xây dựng Đề án tổng thể nâng cao chất lượng hoạt động của Báo An Giang đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới. Đồng chí Lê Hồng Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Theo Báo cáo kết quả hoạt động của Báo An Giang, thời gian qua Báo An Giang luôn bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động, giữ vững số lượng phát hành bình quân 10.000 tờ/kỳ, đứng đầu hệ thống báo Đảng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về số lượng phát hành; phản ảnh kịp thời, hiệu quả mọi hoạt động đang diễn ra khắp nơi trong tỉnh, trong nước, thế giới; thường xuyên cải tiến nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng các chuyên mục để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của đọc giả. Bên cạnh báo in, Báo An Giang điện tử ngày càng đông bạn đọc truy cập; Báo còn xây dựng phụ trang Tin tức miền Tây, cập nhật, phản ánh kịp thời tin tức của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Báo An Giang đã tập trung tuyên truyền về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và chính quyền, thông tin các vấn đề quốc tế, công tác xã hội từ thiện và các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác. Về nội dung luôn bám sát thực tiễn, phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kịp thời phản ánh những vấn đề thời sự, thời cuộc của địa phương, phản ánh tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Đặc biệt, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì thực hiện tốt chuyên mục “Sinh hoạt tư tưởng”, tuyên truyền những bài viết tổng hợp trên cơ sở các luận cứ có tính lý luận, thực tiễn và lịch sử nhằm đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Bên cạnh những kết quả đạt được tích cực, vẫn còn những khó khăn, hạn chế đó là do không chạy theo trào lưu giật gân, câu khách, thận trọng xử lý các vấn đề thời sự, chưa đáp ứng nhu cầu “nóng” của số đông bạn đọc nên Báo An Giang khó phát hành rộng rãi ra sạp. Số lượng phát hành hiện nay chủ yếu đưa về các chi, đảng bộ cơ sở, hệ thống chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, trường học. Còn một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời cung cấp thông tin, phát ngôn cho báo chí. Cơ sở vật chất cho báo điện tử còn thiếu, nguồn nhân lực chưa đảm bảo nên chưa phát huy được loại hình báo chí đa phương tiện. Thiếu những bài viết mang tính phân tích chuyên sâu, dự báo vấn đề…

Tại buổi làm việc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin về kết quả điều tra xã hội học về tình hình và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Báo An Giang; các đại biểu đã trao đổi những nội dung để giúp Báo An Giang cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Hồng Khâm đánh giá cao và biểu dương những kết quả hoạt động của Báo An Giang trong thời gian qua trên cả hai loại hình báo in và báo điện tử; nội dung bám sát thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề nghị Báo An Giang sớm xây dựng Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Báo để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 01/8/2007 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Chương trình hành động số 13-CTr/TU, ngày 10/10/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Cần tăng cường đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động của Báo trong tình hình mới, hướng tới nâng cao tính tự chủ, lấy tự chủ để phát triển; nâng cao số lượng và chất lượng phát hành. Quan tâm đến xã hội hóa trong hoạt động của Báo. Ban Biên tập Báo cần thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, phóng viên có đủ phẩm chất, năng lực, làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ; quan tâm nâng cao thu nhập và đời sống cho cán bộ, phóng viên…

Tin:  Quốc HùngTiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17516425