Truy cập hiện tại

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Châu Thành: một số kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ

(TGAG)- Trong những năm qua Đảng bộ huyện Châu Thành đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như: bên cạnh việc mở các lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở, bồi dưỡng công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra cấp ủy, công tác tuyên giáo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng đảng hiện nay” đối với chi, đảng bộ trực thuộc.

Cùng với đó, các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng huyện thường xuyên tham dự dự họp các chi bộ dưới cơ sở, vừa nắm tình hình, vừa giúp cơ sở chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác Đảng và nâng chất sinh hoạt chi bộ. Và một trong những giải pháp mà Đảng bộ huyện Châu Thành đã và đang tập trung thực hiện đó là sinh hoạt chi bộ mẫu; qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Thực tế cho thấy các cuộc họp chi bộ tuy thực hiện đầy đủ các nội dung nhưng lại chưa có sự thống nhất chung; chất lượng chuyển tải quan điểm, tư tưởng của Đảng, thông tin thời sự đến đảng viên chưa cao; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình chưa mạnh, thiếu thẳng thắn, còn nể nang; ít sinh hoạt về đạo đức, lối sống; một số chi bộ thực hiện các nguyên tắc trong đảng chưa đầy đủ; sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên chưa nổi bật, thiếu tự giác trong học tập rèn luyện, thể hiện qua việc đăng ký kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và đăng ký kế hoạch rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn chậm trễ và có biểu hiện hình thức.


Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên, năm 2013 Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành ban hành kế hoạch “Tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu”. Có 13 chi bộ thuộc Đảng ủy xã, thị trấn và 03 chi bộ thuộc Đảng ủy ngành thực hiện sinh hoạt mẫu, các chi bộ khác cùng đến tham dự học tập. Sau sinh hoạt mẫu được sự góp ý và đánh giá rút kinh nghiệm, nhận thấy giải pháp này đã đem lại hiệu quả bước đầu và sẽ có khả năng phát huy tốt. Vì vậy năm 2014, Huyện ủy tiếp tục có Kế hoạch “Tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu”, hình thức tổ chức lần này chặt chẽ hơn, thực hiện 2 vòng, vòng cơ sở và vòng điển hình tại huyện; đối vòng cơ sở thì phân thành 2 khối: khối xã, thị trấn và khối ban ngành huyện.


Sau khi thực hiện xong vòng cơ sở, huyện sẽ chọn 01 chi bộ tiêu biểu sinh hoạt mẫu cấp huyện. Thành phần tham dự mời Thường trực Huyện ủy, Trưởng, phó các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; các đồng chí Bí thư, phó Bí thư chi, đảng bộ, cán bộ Tổ chức Đảng ủy, Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng uỷ (chi bộ dưới cơ sở) cùng tham dự, để quan sát và học tập kinh nghiệm.  Để đảm bảo chất lượng, nội dung chương trình, thời gian họp… Ban Chi ủy tiến hành họp trước để chuẩn bị các nội dung cho cuộc họp chi bộ như: dự thảo Nghị quyết của chi bộ; tiến hành lựa chọn nội dung sinh hoạt chính trị tư tưởng, thông tin thời sự và phân công cấp ủy phụ trách; đối với nội dung sinh hoạt pháp luật và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phân công đảng viên luân phiên phụ trách. Dự thảo báo cáo nghị quyết phải gửi trước cho đảng viên để nghiên cứu và đóng góp trong cuộc họp.


Với những giải pháp cụ thể như trên trên từng bước đã đem lại hiệu quả quan trọng; phát huy tốt vai trò và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương mình. Trong đó phải nhấn mạnh đến việc sinh hoạt chi bộ chương trình họp chi bộ đúng hướng dẫn, nội dung giáo dục chính trị tư tưởng được lựa chọn sinh hoạt có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… đã thật sự trở thành nội dung thường xuyên và từng bước đi vào chiều sâu, thiết thực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành, mỗi địa phương.


Hai năm qua Đảng bộ Châu Thành đã tổ chức thực hiện mô hình này và đã gặt hái được kết quả thiết thực, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; đặc biệt nội dung giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, góp phần thực hiện nhóm giải pháp thứ nhất theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), góp phần đấu tranh phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tính gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là đối với người lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị được phát huy. Đồng thời, thông qua sinh hoạt chi bộ đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn hơn về chức trách nhiệm vụ được giao, nhất là thái độ ứng xử đối với nhân dân. Việc phân tích, đánh giá chất lượng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, vững mạnh tiêu biểu hằng năm đạt được về chất, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương.


TRẦN THỊ BÉ NĂM

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36297505