Truy cập hiện tại

Đang có 40 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Thoại Sơn khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa I năm 2015

(TGAG)- Sáng ngày 06/4/2015, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thoại Sơn tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa I/2015. Tham dự lễ có đồng chí Trần Việt Sơn - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Đặng Phước Dũng - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.


Tham gia lớp học có 70 học viên đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thời gian 09 ngày, các học viên sẽ được học tập các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường quốc phòng - an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở và không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời nghe báo cáo thời sự về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp học viên nắm vững những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên, trên cơ sở đó để mỗi đảng viên xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Ngô Quyền
Đài Truyền thanh Thoại Sơn
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19079330