Truy cập hiện tại

Đang có 211 khách và không thành viên đang online

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

(TGAG)- Những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được các cấp, các ngành và toàn xã hội ngày một quan tâm chú trọng. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn không ít các tổ chức, cá nhân vì lợi nhuận đã vô tình hay cố ý cung ứng ra thị trường những hàng hoá, dịch vụ kém chất lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng đã có rất nhiều vụ việc liên quan tới hàng gian, hàng giả hàng kém chất lượng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng được các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn điển hình như vụ việc liên quan đến bán hàng đa cấp bất chính, biến tướng diễn ra trên phạm vi toàn quốc, hay thuốc trừ sâu giả được phát hiện tại thành phố Cần Thơ, cà phê pin độc hại tại Đăk Nông, rượu chứa độc chất methanol gây chết người,…

An Giang là tỉnh có dân số đông, trên 2 triệu người. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ hàng năm trên 100 ngàn tỷ đồng. Có thể nói, sức tiêu thụ hàng hóa của An Giang là rất lớn. Do đó, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan tới mảng công tác này, có thể kể đến như:

- Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2010; Nghị định số 99/2011/NĐ-CP, ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020.

Bên cạnh việc quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách của Trung ương, tỉnh An Giang cũng ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa sát hợp với tình hình thực tế của địa phương như:

- Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 29/3/2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đây là cơ sở quan trọng để cấp ủy, các cấp chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các giải pháp, hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng xây dựng và phát triển mô hình “Doanh nghiệp vì quyền lợi người tiêu  dùng”, lấy  việc  đáp  ứng quyền lợi chính đáng người tiêu dùng là động lực để phát triển doanh nghiệp, là tiêu chí cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, là cơ sở quan trọng để góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngoài ra, tập trung xây dựng cơ chế quản lý nhà nước thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã, trong nội bộ các ngành, giữa các ngành, các lĩnh vực trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hoàn thiện tổ chức và phát huy vai trò của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh An Giang.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng tiêu dùng cho toàn xã hội và tạo điều kiện thuận lợi để thực thi có hiệu quả quyền của người tiêu dùng, nhất là đối với đối tượng là người tiêu dùng yếu thế (trẻ em, học sinh, sinh viên, người già, biên giới, vùng sâu, khu vực nông thôn,…).

Có thể nói, hoạt động tiêu dùng là lĩnh vực rất rộng, đa ngành nghề, do đó không thể xem nhiệm vụ bảo vệ người tiêu dùng là trách nhiệm của một hay vài cơ quan chức năng nào đó, mà đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều ngành, cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của toàn xã hội. Có như thế mới từng bước hạn chế, loại bỏ được những hàng hóa, dịch vụ kém chất lượng ra khỏi thị trường, đào thải các tổ chức kinh doanh bất chính, góp phần nâng cao hình ảnh của cộng đồng doanh nghiệp, của từng địa phương và của cả quốc gia.

ĐỖ THANH TÙNG
Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương

_______________________________
Bài đăng trên TTCTTT số tháng 7/2019
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
17607474