Truy cập hiện tại

Đang có 23 khách và không thành viên đang online

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử

(TGAG)- Ngày 31/10/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 8261/KH-BCT tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020, với chủ đề “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử”. Các hoạt động này nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng nhằm từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng trở thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống xã hội.Ngày 10/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1035/QĐ-TTg về “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam”, lấy ngày 15 tháng 3 hàng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Trải qua 4 năm thực hiện với các chủ đề khác nhau, hoạt động này đã thu hút được sự tham gia của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng và của các cơ quan, tổ chức xã hội, giúp nâng cao nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ cũng như cách thức kinh doanh, tiêu dùng hiệu quả.
Trong bối cảnh các giao dịch thương mại điện tử ngày càng gia tăng, xu hướng giao dịch thương mại điện tử ngày càng trở nên phổ biến, Bộ Công Thương đã chọn chủ đề “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử” nhằm triển khai sự kiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trong năm 2020.

Bộ Công Thương lồng ghép sự kiện này với các hoạt động nhằm quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thông qua việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò tiên phong, giám sát của chi bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đồng thời xác định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 bắt đầu từ cuối năm 2019, tập trung cao điểm trong tháng 3 và kéo dài đến hết tháng 5 năm 2020. Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp cần chủ động tổ chức các hoạt động hoặc lồng ghép, đưa vào hoạt động chuyên môn, hoạt động kinh doanh các nội dung nhằm tăng cường quyền lợi cho người tiêu dùng.

Theo Kế hoạch của Bộ Công Thương, trong các ngày, đợt, mùa mua sắm cao điểm, cùng với việc tập trung vào các hoạt động nhằm thúc đẩy kinh doanh, các doanh nghiệp cần xây dựng các công cụ hữu hiệu để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người tiêu dùng; chủ động biến trách nhiệm đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ các yêu cầu, nguyện vọng của người tiêu dùng thành động lực phát triển, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Các cơ quan nhà nước tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra thị trường, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Các tổ chức xã hội cần phát huy rõ nét vai trò đại diện và cầu nối giữa người tiêu dùng với các cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo đó, các hoạt động ở Trung ương sẽ do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện và phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan truyền thông, báo chí và các cơ quan, tổ chức liên quan. Mở đầu cho chuỗi các hoạt động này sẽ là Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 (dự kiến tổ chức tại Hà Nội).

Tại tỉnh An Giang, Sở Công Thương sẽ tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức mít tinh tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng; đẩy mạnh xã hội hoá, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hoàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế; tổ chức các hoạt động phát triển công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khác, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và đảm bảo đúng pháp luật hiện hành./.

Hùng Châu
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
16135045