Truy cập hiện tại

Đang có 178 khách và không thành viên đang online

Giới thiệu sách: Truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh An Giang (1930-2005)

(TGAG)- Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2017), xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách Truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh An Giang (1930 - 2005).

 

Truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh An Giang (1930 - 2005) do Ban Tổ chức Tỉnh ủy xuất bản năm 2006, bước đầu ghi lại quá trình lãnh đạo của Đảng bộ và hoạt động của cán bộ, đảng viên, nhân viên ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh An Giang qua các thời kỳ cách mạng. Đồng thời, cuốn sách khái quát về công tác quản lý, phát triển và bồi dưỡng nâng chất lượng đảng viên; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, phân công cán bộ; công tác xây dựng Đảng về tổ chức…

Sách  dày 152 trang, gồm 05 chương: Chương I: khái quát đặc điểm tỉnh An Giang, Chương II: công tác xây dựng Đảng về tổ chức trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945), Chương III: công tác xây dựng Đảng về tổ chức trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), Chương IV: công tác xây dựng Đảng về tổ chức trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975), Chương V: công tác xây dựng Đảng về tổ chức trong giai đoạn cả nước thống nhất đi lên Chủ nghĩa xã hội và tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện (1975 - 2005).

Sách Truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh An Giang (1930-2005) là tài liệu nghiên cứu, học tập của cán bộ, đảng viên, góp phần ôn lại và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành tổ chức xây dựng Đảng.

P.LLCT&LSĐ
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21693589