Truy cập hiện tại

Đang có 128 khách và không thành viên đang online

Công tác Lịch sử Đảng

Châu Phú: Xuất bản Lịch sử Đảng bộ xã Bình Phú, giai đoạn 1979 - 2020

(TUAG)- Ngày 03/02/2023, Đảng bộ xã Bình Phú (huyện Châu Phú) tổ chức ra mắt quyển Lịch sử Đảng bộ xã Bình Phú, giai đoạn 1979 - 2020.
 

Sau thời gian sưu tầm, biên soạn, tổ chức các hội thảo lấy ý kiến tham gia của nhiều đơn vị, cá nhân, nhất là các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo xã Bình Phú và các vị lão thành cách mạng đã từng tham gia chiến đấu trên địa bàn xã Bình Phú qua các thời kỳ lịch sử, quyển Lịch sử Đảng bộ xã Bình Phú giai đoạn 1979 - 2020 đã được xuất bản. Theo đó, quyển Lịch sử Đảng bộ xã Bình Phú giai đoạn 1979 - 2020, gồm 3 chương: Chương I: Bình Phú vùng đất và con người (Lịch sử hình thành, thực trạng đời sống kinh tế - xã hội); Chương II: Bình Phú chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giai đoạn 1945 - 1975; Chương III: Bình Phú xây dựng và phát triển, giai đoạn 1975 - 2020.

Lịch sử Đảng bộ xã Bình Phú, giai đoạn 1979 - 2020 được hoàn thành, xuất bản là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là tư liệu quý giá góp phần lưu giữ, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng của quê hương cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. Qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã Bình Phú phát huy lòng tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống quê hương, ra sức học tập, rèn luyện, lao động, công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần đưa xã Bình Phú ngày càng phát triển đi lên.

Đặng Trang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35129753