Truy cập hiện tại

Đang có 18 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Tọa Đàm “Tuổi trẻ Lữ đoàn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”

(TGAG)- Chiều ngày 17-5, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 962 phối hợp với các đơn vị bạn, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn TP Long Xuyên tổ chức buổi tọa đàm “Tuổi trẻ Lữ đoàn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”.

Tại buổi tọa đàm, các ý kiến tham luận đã nhấn mạnh về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của việc học Bác đối với công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, chứ không chỉ giới hạn trong nhóm giải pháp về chính trị tư tưởng, làm rõ được sự cần thiết phải đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và yêu cầu gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sỹ Hải quân” trong thời kỳ mới. Các ý kiến cũng đã đề xuất nhiều giải pháp hay trong việc thực hiện các tiêu chí được cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 05 và Cuộc vận động trong đảng bộ đồng thời liên hệ sát đến từng thành phần, tổ chức cá nhân, mạnh dạn đề xuất những biện pháp, những kinh nghiệm cách làm hay trong thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi mà mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường đang len lõi vào từng ngõ ngách của đời sống cán bộ, đoàn viên thanh niên. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đoàn viên thanh niên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; các biểu hiện “tự diễn biến. tự chuyển hóa” trong nội bộ. Một số cán bộ, đoàn viên thanh niên có động cơ phấn đấu chưa tốt, hiệu suất công tác thấp; chưa hết lòng, hết sức vì nhiệm vụ của đơn vị, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; cá biệt có biểu hiện cơ hội, thực dụng, trung bình chủ nghĩa, thờ ơ, vô cảm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; một số cán bộ trẻ chưa chịu khó học tập, rèn luyện, thiếu chí tiến thủ. Một số cán bộ chưa thực sự là tấm gương mẫu mực để đoàn viên thanh niên noi theo, còn biểu hiện của phong cách làm việc quan liêu, mệnh lệnh, áp đặt, thiếu dân chủ; nắm, quản lý tình hình tư tưởng và mối quan hệ xã hội của quân nhân đơn vị không chặt chẽ, dẫn đến nợ nần không có khả năng chi trả.


Khen thưởng tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05

Thời gian tới đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung: Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần phải xác định tốt trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức thực hiện phải hết sức chặt chẽ nghiêm túc. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Chỉ thị 05 với Cuộc vận động và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trên cơ sở đó tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Đối với cán bộ nói chung và cán bộ chủ chốt, đảng viên, đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ phải thường xuyên vận dụng sáng tạo các tiêu chí của mình vào xây dựng tổ chức mình vững mạnh, đồng thời hoàn thành mọi nhiệm vụ, chức trách được giao, góp phần xây dựng đơn vị chính quy hiện đại; Coi việc thực hiện Chỉ thị số 05 là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng tập thể, cá nhân bám sát những bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác như: thực hành tiết kiệm; giáo dục lề lối, tác phong trong công việc; giáo dục đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, tận tụy công việc được giao; đồng thời lấy kết quả thực hiện làm tiêu chuẩn phân loại thi đua và làm cơ sở cho việc xem xét danh hiệu thi đua. Đồng thời xử lý nghiêm những cá nhân có tư tưởng lệch lạc, biểu hiện thiếu cố gắng; trên cơ sở nội dung tọa đàm, cụ thể hóa thành các nội dung học tập, phấn đấu, rèn luyện của mỗi cá nhân sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: THÀNH TÂM


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19074617