Truy cập hiện tại

Đang có 202 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Đảng ủy: Khối Doanh nghiệp và Khối Dân Chính Đảng giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (cụm 4)

(TGAG)- Ngày 17-10-2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Đảng ủy Khối Dân chính Đảng tổ chức Hội nghị giao ban Cụm 4 việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Hồ Việt Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.Qua một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhìn chung đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Đảng ủy Khối Dân chính Đảng quan tâm, chủ động ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện. Nội dung thực hiện bám sát định hướng của Trung ương; Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 30-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  và Công văn số 592-CV/BTGTU, ngày 21-4-2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc học tập, sinh hoạt Chuyên đề năm 2017, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh, trong đó có vận dụng vào điều kiện thực tiễn của các Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, nhiều tham luận được trình bày, trong đó đa số các đại biểu đã chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả ở đơn vị và các giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 đạt hiệu quả thiết thực hơn, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, cũng như nội dung đăng ký “làm theo” Bác của mỗi cá nhân; nhiều đơn vị quan tâm đề cao trách nhiệm người đứng đầu để nêu gương cho cấp dưới và cán bộ, đảng viên, người lao động, v.v…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Việt Hiệp biểu dương các kết quả đạt được qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở 02 Đảng ủy khối; đồng thời yêu cầu từ nay đến cuối năm, hai Đảng ủy Khối phải tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện; ngoài chuyên đề của Trung ương cần chú ý đến nội dung Chuyên đề của Tỉnh ủy về “Kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; quan tâm đến phát triển sản xuất - kinh doanh, ổn định chính trị và giải quyết dứt điểm các vấn đề nóng, nổi cộm, gây bức xúc dư luận và nhân dân tại cơ quan, đơn vị… Yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp hoàn chỉnh Báo cáo kết quả hội nghị giao ban Cụm 4; tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của Hội nghị gởi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy góp phần đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới hiệu quả, thiết thực hơn./.

HỒ NGUYỄN
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31376727