Truy cập hiện tại

Đang có 178 khách và không thành viên đang online

Bộ CHQS tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”

(TGAG)- Chiều ngày 26/6, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Đại tá Bùi Hồng Lực, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 

Khen thưởng các tập thể có thành tích tốt

Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, chất lượng giáo dục chính trị tại các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương tỉnh được đổi mới theo hướng tích cực; nhận thức của LLVT ngày càng được nâng lên, 100% cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ giảng dạy biết vận dụng sáng tạo các kỹ năng, phương pháp truyền đạt. Công tác tổ chức quản lý quá trình học tập luôn được quan tâm; việc đánh giá, kiểm tra trong từng giai đoạn đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích. Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, Hội thi báo cáo viên giỏi cấp cơ sở, chọn cán bộ tham dự hội thi cấp Quân khu. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng xây dựng LLVT địa phương, nhất là xây dựng bản lĩnh chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Bùi Hồng Lực, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới’’; coi trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, nâng cao nhận thức toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, chủ động đấu tranh phòng chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; xây dựng LLVT địa phương tỉnh vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã khen thưởng cho 3 tập thể và 16 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”./.

Tin, ảnh: Ngọc Huỳnh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247788