Truy cập hiện tại

Đang có 98 khách và không thành viên đang online

Châu Phú khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khoá I năm 2018

(TGAG)- Ngày 18-6, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Phú tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2018. Đồng chí Đỗ Thanh Phong -Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Châu Phú đã đến dự.
     

Trong thời gian 8 ngày, 120 đảng viên mới của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc được học tập và nghiên cứu các nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội…

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo đuổi mục tiêu, lý tưởng để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Minh Đông
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37799797