Truy cập hiện tại

Đang có 24 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Chợ Mới: Hội nghị điển hình tiên tiến xã An Thạnh Trung giai đoạn 2015 - 2020

(TGAG)- Ngày 24/6, Ủy ban nhân dân xã An Thạnh Trung (huyện Chợ Mới) tổ chức Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020, với sự tham dự của trên 80 đại biểu. Đây là hội nghị được huyện chọn làm điểm để học tập và rút kinh nghiệm cho các xã còn lại tổ chức.


Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến của xã An Thạnh Trung giai đoạn 2015 – 2020. Báo cáo cho thấy phong trào thi đua yêu nước và ký kết thi đua yêu nước được phát triển sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Với nhiều hình thức, đa dạng, phong phú trên các lĩnh vực đã góp phần nâng cao đời sống kinh tế, xã hội. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người là 49,7 triệu đồng/người/năm, tăng 11 triệu đồng so với giai đoạn đầu.


Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Hồng Viễn, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, biểu dương những thành tích của xã An Thạnh Trung, đạt được qua các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020. Trước mắt, chúng ta cần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu còn lại để chào mừng các ngày lễ của đất nước. Trong giai đoạn 2020 – 2025 cần chú trọng tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong công tác thi đua yêu nước, không để bỏ sót đối tượng, phong trào thi đua phải đảm bảo thiết thực, bao quát toàn bộ các mô hình đời sống xã hội, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, các cơ quan nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang. Sau Hội nghị này, sẽ phát huy hơn nữa tinh thần thi đua yêu nước của mỗi cá nhân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương./.

Thanh Tú, Mai Thanh
(CM)
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
20405725