Truy cập hiện tại

Đang có 123 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Khảo sát tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại huyện Chợ Mới

(TGAG)- Ngày 27-10, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Thái Thúy Xuân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm với lãnh đạo huyện Chợ Mới và xã Long Kiến để nắm tình hình triển khai Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) giai đoạn 2012-2020. Tham gia với đoàn có Bác sĩ Diệp Thành Bu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Tiếp và làm việc có các đồng chí: Nguyễn Như Anh, Phó Bí thư Huyện ủy; Huỳnh Thị Nguyệt Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan và lãnh đạo xã Long Kiến.Theo báo cáo tại buổi làm việc, tiếp thu và thực hiện Chương trình hành động của tỉnh, Ban Thường vụ huyện ủy Chợ Mới đã ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/HU, Chỉ thị số 01-CT/HU và Ủy ban nhân dân huyện ban hành 03 Kế hoạch và 02 Quyết định thực hiện chương trình hành động của cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác BHXH, BHYT trên đại bàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chương trình của Tỉnh ủy, Huyện ủy trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đến nay, phần lớn các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chính sách, pháp luật, chế độ BHXH, BHYT trong tình hình mới. Nhờ vậy, số người tham gia BHXH, BHYT tăng dần qua từng năm, quyền lợi của người tham gia ngày càng được mở rộng và bảo đảm, chất lượng và phạm vi các dịch vụ từng bước được cải thiện.


BS.Diệp Thành Bu, Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Cụ thể: từ năm 2013 số người tham gia BHYT là 182.450 người, đạt tỷ lệ độ bao phủ thẻ BHYT là 52,56%; đến ngày 30/9/2017 đã tăng lên 244.486 người đạt tỷ lệ độ bao phủ thẻ BHYT là 70,30%; tăng 62.036 người tương ứng tỷ lệ độ bao phủ thẻ BHYT tăng 17,74%; số người tham gia BHXH chiếm 22% lực lượng lao động trên địa bàn; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng 216 người so với năm 2013 (tăng 3%), chiếm 18% lực lượng lao động phi nông nghiệp, đạt 100% so chỉ tiêu Chương trình hành động đề ra…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Như Anh, Phó Bí thư huyện ủy cảm ơn Đoàn công tác đã giúp huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; định hướng, gợi mở, tư vấn cho lãnh đạo huyện nhiều thông tin thiết thực, bổ ích trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng chí Phó Bí thư huyện ủy chỉ đạo, gợi mở cho Ban Tuyên giáo huyện và BHXH huyện một số nhiệm vụ, giải pháp để phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo đạt mục tiêu phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn huyện trong thời gian tới. 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thái Thúy Xuân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả đạt được trong việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật BHXH, BHYT của huyện Chợ Mới. Để thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình hành động của Tỉnh ủy, đồng chí Thái Thúy Xuân đề nghị cấp ủy, chính quyền cần xác định công tác BHXH, BHYT là nhiệm vụ thường xuyên đảm bảo thực hiện đồng bộ có hiệu quả các quy định, chế độ BHXH, BHYT, xây dựng các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và coi đây là một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hằng năm của huyện và từng cơ quan, đơn vị; chú trọng phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp; tuyên truyền sâu rộng chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Chủ động cung cấp thông tin để cơ quan báo, đài tuyên truyền về tình hình kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện các mục tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, đảm bảo thực hiện theo đúng lộ trình; chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; sử dụng quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tiết kiệm, hiệu quả nhưng phải đảm bảo quyền lợi của người dân; tăng cường thanh tra, kiểm soát không để xảy ra tình trạng lạm dụng quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế…

Trường Giang


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35182772