Truy cập hiện tại

Đang có 198 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Huyện Thoại Sơn quan tâm thực hiện Đề án Bảo hiểm y tế

(TGAG)- Theo đó, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân gồm 17 thành viên là thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, đoàn thể và tiến hành phân công phụ trách địa bàn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, huyện cũng tích cực vận động các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 18 triệu đồng; hỗ trợ 100% phí đóng bảo hiểm y tế BHYT cho 23 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi và 15 người hoàn lương…

Cùng với đó huyện đưa chỉ tiêu độ bao phủ BHYT vào kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; và tích cực chỉ đạo BHXH huyện phối hợp Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát và lập danh sách trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT. Tính đến tháng 03/2015, tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện là 103.479 người, chiếm 57,07% dân số, đạt 81,52% so với chỉ tiêu Đề án. Số người tham gia BHYT đầu năm 2015 tăng 625 người so với cùng kỳ năm 2014 (tăng 0,31%).

Theo đánh giá, độ bao phủ BHYT còn thấp so với chỉ tiêu Đề án. Trong 2 nhóm đối tượng là hộ gia đình, người lao động thuộc doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể có ý nghĩa quan trọng trong chỉ tiêu phát triển BHYT nhưng không đạt chỉ tiêu và chiếm tỷ trọng thấp. 

Đánh giá về những khó khăn trong việc triển khai thực hiện Đề án, bà  Lê Kim Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn cho biết: quá trình triển khai chính sách BHYT trên địa bàn cho thấy nhóm đối tượng người lao động trong doanh nghiệp tư nhân thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc nhưng chủ sử dụng lao động không thực hiện nghiêm các quy định của Luật BHYT dẫn đến hạn chế việc phát triển đối tượng, biểu hiện vẫn  là tình trạng không đóng, trốn đóng hoặc đóng không đầy đủ BHYT cho người lao động, nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) kéo dài. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT đối với các doanh nghiệp trên địa bàn chưa thường xuyên.

 

Đối với BHYT hộ gia đình, các văn bản hướng dẫn chậm được ban hành nên công tác triển khai chính sách BHYT đến người dân gặp nhiều khó khăn, công tác tuyên truyền chưa kịp thời; một bộ phận nhân dân đời sống còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập không ổn định nên chưa có khả năng để mua thẻ BHYT cho hết cả hộ gia đình. Một lý do nữa đó là, người dân chưa có thói quen phòng xa và ý thức cùng chia sẻ trong cộng đồng, chỉ khi nào có bệnh mới tham gia BHYT, do đó, công tác tuyên truyền vận động gặp rất nhiều khó khăn và theo quy định Luật BHYT, không cho khám vượt tuyến ngoại trú nên tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế tuyến xã và tuyến huyện tăng so với trước đây.

Hiện nay, huyện Thoại Sơn đang tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo BHXH huyện phối hợp với các ban, ngành, mặt trận - đoàn thể  huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHYT bằng nhiều hình thức như: tuyên ruyền miệng thông qua hội họp, vận động trực tiếp, phát tờ rơi, tờ bướm, ua hệ thống đài phát thanh xã, thị trấn…; từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT để bảo đảm chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh; phối hợp UBND các xã, thị trấn xây dựng và kiện toàn hệ thống Đại lý thu BHYT trên địa bàn; mỗi xã, thị trấn có ít 3 tổ chức đại lý thu; quản lý tốt công tác phát hành thẻ cho các nhóm đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, ưu đãi xã hội, bảo trợ xã hội,  trẻ em dưới 6 tuổi… khắc phục tình trạng bỏ sót đối tượng, lập danh sách trùng để đảm bảo cấp phát thẻ BHYT kịp thời, chính xác; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT đối với các doanh nghiệp, quỹ tín dụng trên địa bàn. Đặc biệt là nâng cao tỷ lệ đối với nhóm đối tượng tham gia BHYT là: nhóm đối tượng lao động trong các doanh nghiệp; nhóm học sinh; nhóm hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; nhóm cá nhân tự đóng bảo hiểm y tế (BHYT hộ gia đình)…

Hy vọng với các giải pháp tích cực, chủ động và quyết liệt như vậy, huyện Thoại Sơn sẽ thực hiện tốt mục tiêu đề ra của Đề án là đến năm 2015: phấn đấu đạt trên 70% dân số tham gia BHYT, trong đó các đối tượng thuộc diện chính sách được ngân sách nhà nước hỗ trợ đạt 100% đối tượng tham gia và bảo hiểm y tế học sinh đạt 95%...
                                                                              Nguyễn Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38236286