Truy cập hiện tại

Đang có 191 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Tịnh Biên tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015

(TGAG)- Từ ngày 02/10 đến ngày 09/10/2015, huyện Tịnh Biên tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015. Chủ đề của năm nay là “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.

Theo kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sẽ tổ chức, triển khai đến các Trung tâm Học tập công đồng (HTCĐ) và các đơn vị trực thuộc những công việc như xây dựng thư viện ở các nhà trường, cộng đồng; tủ sách gia đình; xây dựng đội ngũ tình nguyện viên giới thiệu về sách, khuyến khích học sinh đọc sách; xây dựng thư viện điện tử; tổ chức ngày hội đọc với những hoạt động như: thi giới thiệu sách, thi kể chuyện, dựng phim, hoạt động sân khấu,... dựa theo sách đã đọc. Trong Tuần lễ, các Trung tâm HTCĐ tổ chức các lớp học theo chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức kỹ năng, chuyển giao công nghệ, xóa mù chữ,...

Việc tổ chức thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng; Góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, trước hết là thư viện trường học./.

Lâm Minh Thông
Ban Tuyên giáo Tịnh Biên
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36920116