Truy cập hiện tại

Đang có 41 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với thị xã Tân Châu và xã Tân An về việc thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy

(TGAG)- Sáng ngày 06/10/2015, tại xã Tân An, đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang do đồng chí Võ Minh Hoàng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến làm việc với lãnh đạo thị xã Tân Châu và Đảng ủy xã Tân An về việc thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế  (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020”. Đồng chí Huỳnh Quang Ngự - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; ông Trần Hòa Hợp - Phó chủ tịch UBND thị xã tiếp và làm việc với đoàn.


Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy, công tác BHXH, BHYT ở thị xã Tân Châu đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị, tư tưởng. Đến nay, toàn thị xã có 172 đơn vị tham gia BHXH; số người tham gia BHXH bắt buộc là 3.724 người, tham gia tự nguyện là 549 người và số người tham gia BHYT là 88.013 người chiếm 50,98% dân số toàn thị xã.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các ngành chuyên môn, tỷ lệ tham gia BHYT ở Tân Châu còn thấp so với mặt bằng chung cả tỉnh, nhận thức của người dân về chính sách BXHX, BHYT hiện nay còn nhiều hạn chế. Số người tham gia BHXH chủ yếu ở các cơ quan đơn vị hành chính - sự nghiệp Nhà nước và một số cơ sở, doanh nghiệp tư nhân; độ phủ BHYT trên địa bàn còn thấp, số học sinh tham gia BHYT còn khiêm tốn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng trao đổi những thuận lợi, khó khăn và thống nhất đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cho công tác BHXH, BHYT trong thời gian tới như: tăng cường hơn nữa vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy; quan tâm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền trong nội bộ đến nhân dân nâng cao nhận thức tham gia chính sách BHYT, BHXH; quan tâm đổi mới cơ chế, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời phát huy tốt những cách làm hay, cách làm sáng tạo, nhất là nhân rộng những đơn vị điển hình tiên tiến,.. để chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT thật sự đi vào cuộc sống./.

Tin, ảnh:  VĂN PHÔ


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37133612