Truy cập hiện tại

Đang có 132 khách và không thành viên đang online

Công tác Khoa giáo

Đảng bộ tỉnh An Giang vượt khó, khai thác tốt tiềm năng để phát triển bền vững

Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020”

(TGAG)- Trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đã có nhiều nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tạo động lực, nền tảng góp phần vào sự phát triển trong giai đoạn mới.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đánh giá: “Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,63%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm mạnh khu vực nông nghiệp, tăng khu vực dịch vụ. Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò nền tảng của nền kinh tế; chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, thực chất, đạt được nhiều kết quả quan trọng; thương mại - dịch vụ tăng trưởng ổn định, thị trường xuất khẩu mở rộng; du lịch phát triển khá, nâng chất lượng dịch vụ, thu hút du khách…”.

Tuy nhiên, ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, sản xuất kinh doanh trong nước vẫn còn khó khăn, sức mua thị trường nội địa yếu, chưa có giải pháp căn cơ để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp nên nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX không đạt, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại so với 5 năm trước. Tuy chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng điều quan trọng tỉnh đã xây dựng nền móng cho sự phát triển những năm tiếp theo. 

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X dự báo tình hình trong những năm sắp tới: Kinh tế thế giới và trong nước tuy có chậm nhưng sẽ phục hồi. Đông Nam Á tiếp tục là khu vực phát triển năng động, duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế trong khu vực. Trong tương lai gần, Việt Nam sẽ tham gia Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) sẽ mở ra cho tỉnh có nhiều cơ hội về thị trường, nhất là các mặt hàng nông nghiệp. Bên cạnh đó, An Giang là một tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm của khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, Chính phủ từng bước có cơ chế, chính sách để thúc đẩy cho vùng kinh tế trọng điểm phát triển, là tiền đề để tỉnh khai thác và phát huy nội lực. An Giang tiếp giáp với Campuchia, có cửa khẩu quốc tế, quốc gia đường bộ và đường thủy, là cửa ngõ, trung tâm của trục Đông - Tây giao thương giữa đồng bằng Sông Cửu Long và các nước Đông Nam Á rất thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế biên mậu; có thế mạnh về nông nghiệp với hai sản phẩm mang tầm quốc gia lúa và cá, là lợi thế để trở thành trung tâm nông nghiệp của vùng; có nhiều di tích văn hóa, lịch sử, cảnh quan đa dạng, phong phú để phát triển du lịch.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, nhận định, phân tích những thuận lợi và khó khăn, qua nhiều lần thảo luận, tiếp thu góp ý, Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ đề Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để phát triển bền vững”. Nội dung chủ đề Đại hội vừa kế thừa, vừa phát triển chủ đề của Đại hội IX và thể hiện tập trung, cô đọng nhất mục tiêu, nhiệm vụ, động lực của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương và đổi mới, tin rằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong đợi và kỳ vọng của Nhân dân về sự phát triển toàn diện, vững bước trên con đường đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu mạnh và văn minh./.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

____________
Biên soạn theo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa IX, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31405176