Truy cập hiện tại

Đang có 85 khách và không thành viên đang online

Công tác Khoa giáo

Phú Tân phấn đấu vận động đạt 74,5% dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2017

(TGAG)- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một trong những sách quan trọng hàng đầu trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Trong năm qua, công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Phú Tân quan tâm lãnh chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Đây là một trong những tiền đề để huyện thực hiện đạt lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2020.

Mặc dù công tác triển khai thực hiện trong tình hình còn nhiều khó khăn, nhưng do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, số lượng người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhất là BHYT ngày càng tăng, diện bao phủ được mở rộng. Đạt được kết quả trên chính là nhờ sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị huyện trong việc triển khai và tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nâng cao nhận thức của người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện. Theo Bảo hiểm xã hội huyện Phú Tân cho biết : “Năm qua, huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện luôn quan tâm lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia vào chỉ tiêu kinh tế, xã hội, thành lập Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên và ban ngành đoàn thể huyện, giao chỉ tiêu từng xã, thị trấn tổ chức thực hiện. Luôn có sự nỗ lực vào cuộc của các đơn vị liên quan trên địa bàn, tiếp tục thực hiện đề án 03 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và kế hoạch của huyện điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT 2016-2020 gắn với chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Đối với ngành luôn chủ động, khắc phục khó khăn, có kế hoạch phối hợp các ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn triển khai tốt công tác tuyên truyền từ huyện đến xã được thông suốt đến người lao động, nhân dân về quyền lợi và nghĩa vụ cảu mình cũng như với sự chỉ đạo quyết liệt của BHXH tỉnh và sự nỗ lực của viên chức triển khai thực hiện, tạo chuyển biến tích cực hoàn thành các chỉ tiêu và đạt kết quả cao”.

Ngoài việc tuyên truyền, Bảo hiểm xã hội huyện còn hướng dẫn, củng cố đại lý thu BHXH, BHYT và các xã, thị trấn. Hàng quí, ngành tổ chức hội nghị giao ban để tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng mắc của các nhân viên đại lý thu là những cán bộ của các hội, ban ngành, đoàn thể đang sinh sống, làm việc ở địa bàn dân cư, có nhiệt tình trong thực hiện công tác tuyên truyền quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT cho người dân tham gia.

Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho các nhóm đối tượng chính sách xã hội, bảo trợ xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, học sinh,... mua BHYT; thực hiện điều chỉnh tăng tỷ lệ BHYT theo lộ trình từ 89% lên 90% dân số tham gia đến năm 2020. Các chính sách về thuốc, về dịch vụ y tế được thanh toán BHYT tiếp tục được mở rộng, thu hẹp dần khoảng cách về quyền lợi được hưởng khám chữa bệnh BHYT và các đối tượng khác. Các cơ sở khám chữa bệnh trang bị đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân và việc chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học đã giải quyết được đầu ra của BHYT. Đây là yếu tố quan trọng nhằm kích thích đối tượng tham gia khi được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh đúng theo quy định; việc giải quyết các chế độ cho người lao động thụ hưởng kịp thời, đúng quy định góp phầm đảm bảo an sinh xã hội.

Việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của chủ sử dụng lao động và người dân được nâng lên do người dân tham gia bảo hiểm được đảm bảo quyền lợi. Tính đến ngày 31-12-2016, toàn huyện Phú Tân có 143.252 người tham gia BHYT, đạt 68.91% dân số, tăng 29.288 so với cùng kỳ năm trước. Riêng BHXH bắt buộc, do là huyện thuần nông, nên số lượng so năm trước tăng không nhiều (chỉ tăng 455 lao động).

Trong năm, bảo hiểm xã hội đã giải quyết chế độ chính sách cho người lao động kịp thời và đúng quy định, gồm các khoản: chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, Quỹ tai nạn lao động, Quỹ BHXH tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp cho 2.390, với số tiền trên 09 triệu đồng. Chi cho khám, chữa bệnh BHYT là 269.147 với số tiền trên 81 tỷ 200 triệu đồng.

Tuy số người tham gia BHXH có tăng so với năm trước nhưng còn thấp chỉ đạt 5,21% so với lực lượng lao động, BHTN đạt 3,81% so với lực lượng lao động; các chủ sử dụng lao động chưa thực hiện nghiêm túc việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, còn tình trạng trốn đóng, đóng trễ làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động.

Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm qua, năm 2017, Bảo hiểm xã hội huyện Phú Tân đề ra mục tiêu tiến tới BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân; thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT và BHTN; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia; trong đó chú ý đến đối tượng hộ gia đình nông lâm, ngư nghiệp, học sinh theo chính sách hỗ trợ, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội. Bảo hiểm xã hội huyện Phú Tân đề ra mục tiêu: “Năm 2017, chỉ tiêu Ủy ban nhân dân huyện 74,5% dân số tham gia BHYT, tăng 11.700 người so với cuối năm 2016. Ngoài những giải pháp đã thực hiện năm qua, ngành tăng cường công tác tham mưu cho huyện chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; chỉ đạo triển khai BHYT cho học sinh, phấn đấu đạt 100% học sinh tham gia. Tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân; kế hoạch phát triển BHXH, BHYT  của Ủy ban nhân dân huyện. Kiện toàn hệ thống đại lý thu để đẩy nhanh tiến độ phát triển đối tượng. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung đả ký kết nhằm mang hiệu quả cao nhất. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức nghiệp vụ hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời gỡ khó khăn vướng mắc tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách BHXH,BHYT, giải quyết đúng, đủ, chi trả kịp thời cho đối tượng thụ hưởng, quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí theo quy định.”

Với những mục tiêu, chỉ tiêu cùng các giải pháp trên, hy vọng rằng trong năm 2017, số lượng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhất là BHYT của huyện Phú Tân ngày càng tăng và diện bao phủ được mở rộng hơn, tiến tới thực hiện BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân./.

Kim Sang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17595303