Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

(TGAG)- Ngày 01/11/2017, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW về việc tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Tuyên giáo An Giang xin đăng toàn văn hướng dẫn.

>> Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm Mậu Thân

>> Đề cương tuyên truyền: Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968


TGAG

Thống Kê

Đang có 90 khách online