Truy cập hiện tại

Đang có 60 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn mở 44 lớp triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) cho đảng viên

(TGAG)- Từ ngày 8 đến 18/01/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tri Tôn và đảng ủy 15 xã thị trấn tổ chức 44 lớp triển khai, quán triệt thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho tất cả đảng viên đang sinh hoạt tại các chi đảng bộ ban ngành đoàn thể huyện và xã thị trấn. trong này có 14 lớp đảng viên ngành trường học, 18 lớp xã thị trấn và 12 lớp ngành giáo dục.


Các đảng viên được nghe 3 nội dung: Nghị quyết số 36 về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" xác định mục tiêu tổng quát là "Đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; hình thành văn hoá sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển". Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Trong này nội dung nêu gương được khát quát thành 8 điểm xây và 8 điểm chống liên quan tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Kết luận số 37 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp từng cán bộ đảng viên nắm vững quan điểm đường lối của Đảng về biển đảo Việt Nam, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2019, quy định về nêu gương. Từ đó xác định  ý thức trách nhiệm của mình góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết chi đảng bộ cơ sở và xây dựng tổ chức đảng  trong sạch vững mạnh.

Châu Phong
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18094320