Truy cập hiện tại

Đang có 260 khách và không thành viên đang online

Phú Tân quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

(TGAG)- Trong 03 ngày 15, 16 và 19/01/2019, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng và Chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho tất cả đảng viên các chi, đảng bộ ngành huyện, công chức, viên chức ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện và cán bộ, giáo viên các trường trên địa bàn huyện.Tại hội nghị, đại biểu được học tập, quán triệt làm rõ những quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng bao gồm: Nghị quyết số 36 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận số 37 về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nghe triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”.


Việc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi. Trên cơ sở đó các chi, đảng bộ và các cán bộ, đảng viên sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện để đưa các nghị quyết, kết luận vào cuộc sống./.

Nguyễn Thắng, Kiều Trinh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17510521