Truy cập hiện tại

Đang có 36 khách và không thành viên đang online

Phú Vĩnh: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

(TGAG)- Sáng 05/01/2019, Đảng ủy xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII cho tất cả cán bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Lê Tấn Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã đến dự.


Đồng chí Trần Thiện Hiếu - Bí thư Đảng ủy quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)

Tại hội nghị, các địa biểu nghe đồng chí Trần Thiện Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã triển khai 3 chuyên đề trọng tâm của Nghị quyêt gồm: Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019… và một số vấn đề quan trọng khác.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng giúp cán bộ, đảng viên, các chi bộ trực thuộc nắm vững những nội dung cơ bản, từ đó thống nhất về nhận thức và hành động, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống./.
                                                                                        
Bích Trâm
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
9464288