Truy cập hiện tại

Đang có 20 khách và không thành viên đang online

40 năm - Nhìn lại

Đã tròn 40 năm, kể từ trưa 30-4-1975, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc dinh Độc Lập, báo hiệu chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân của quân và dân ta đã toàn thắng, miền Nam hoàn toàn được giải phóng, non sông ta liền một dải! Cả nước hân hoan mừng chiến thắng - một cột mốc vinh quang trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Mọi tầng lớp nhân dân ta, từ các cụ già đến các em thơ trên đỉnh Lũng Cú tận cùng phía Bắc Tổ quốc, đến tận Năm Căn ở phía Nam, ngày đêm vang vang bài ca “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.

 Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kéo dài suốt 21 năm ròng rã, là minh chứng sinh động cho ý chí kiên cường của toàn Đảng, toàn dân ta được Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và nhân dân toàn thế giới vào ngày lập nước 2-9-1945: Nước Việt Nam đã hoàn toàn tự do, độc lập. Toàn thể đồng bào ta “quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Lời thề thiêng liêng đó lại được vang lên hơn một năm sau, khi chúng ta đã tìm mọi cách vãn hồi hòa bình, nhưng thực dân Pháp vẫn mưu toan xâm lược nước ta một lần nữa: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ... Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo,  đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc”... Lời hiệu triệu ấy là lời sông núi, đã đánh thức và nuôi dưỡng ý chí chiến đấu quật cường chống ngoại xâm của 54 dân tộc anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ thắng lợi “chín năm làm một Điện Biên” năm 1954 đến mùa Xuân toàn thắng năm 1975, là bản hùng ca bất diệt, mà người đặt nền và chỉ huy bản nhạc vĩ đại ấy là Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu! Thắng lợi của các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đã chứng minh lời tổng kết của Bác Hồ: “Đảng ta đoàn kết vững chắc, dân ta đoàn kết và hăng hái, quân đội ta hùng mạnh, chính sách ta đúng đắn...,chúng ta nhất định thành công”.

Đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 được hết thảy các tầng lớp nhân dân ta đồng tình, hưởng ứng và hăng hái thực thi trong thực tiễn, đã tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, phải gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, nhưng đến năm 2010, chúng ta đã ra khỏi tình trạng đó, trở thành nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình. Từ một nước thiếu gạo, cái đói rình rập nhiều năm, đến năm 1989 đã có gạo xuất khẩu; và hơn 10 năm qua đã trở thành cường quốc thứ hai về xuất khẩu gạo, đứng sau Thái Lan. Nếu năm 1990, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 200 USD, số hộ đói nghèo còn 57%, thì năm 2014 đã nâng lên 2.200 USD bình quân đầu người; số hộ đói nghèo chỉ còn khoảng 15%. Cơ sở hạ tầng có những biến đổi quan trọng. “Điện, đường, trường, trạm” đã xuất hiện hầu hết các xã ở miền núi, nhiều xã ở vùng cao và một số đảo giữa biển khơi. Hệ thống cảng biển, sân bay... phát triển ở nhiều vùng kinh tế. Từ chỗ chỉ có quan hệ ngoại giao với hơn 100 nước vào năm 1990, nay Việt Nam đã có quan hệ với 190 nước, quan hệ thương mại với hơn 220 nước và vùng lãnh thổ. Việt Nam ngày càng có tiếng nói quan trọng ở các diễn đàn song phương và đa phương, nhận được sự đồng tình, ủng hộ rộng lớn của bầu bạn năm châu nhờ chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, với phương châm Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước có thiện chí xây dựng nhịp cầu hòa bình hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc.

Thành tựu sau 40 năm đất nước thống nhất là rất đáng tự hào, tạo đà cho những thuận lợi trong chặng đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển đất nước nhanh và bền vững. Tuy nhiên, còn không ít thách thức, khó khăn, nhất là trong tình hình khu vực và thế giới đang biến động phức tạp, khó lường. Song, chưa bao giờ chúng ta chứng kiến sự đồng thuận rộng lớn của các tầng lớp nhân dân về nhiều chủ trương, chính sách như trong thời gian qua, đặc biệt khi Quốc hội nước ta thảo luận và thông qua bản Hiến pháp năm 2013, trong đó tiếp tục khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo duy nhất đất nước và xã hội nước ta. Đó là nền tảng cơ bản thúc đẩy xã hội phát triển; là động lực tinh thần vô giá để tiếp tục thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó cũng là sự biểu thị lòng trung thành và tấm lòng tri ân đối với hàng triệu người đã hy sinh máu xương vì độc lập, tự do và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam yêu dấu! 

Hồng Vinh/TCTG

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17595040