Truy cập hiện tại

Đang có 84 khách và không thành viên đang online

Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) trong chức sắc, chức việc các tôn giáo huyện Tịnh Biên

(TGAG)- Chiều 25/6, Ban Dân vận Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) cho trên 70 đại biểu là  các vị chức sắc, chức việc của các tôn giáo và dân tộc tiêu biểu trên địa bàn huyện.


Tại hội nghị, các vị chức sắc, chức việc được quán triệt các nội dung quan trọng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 (khóa XI) gồm: dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới; dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI) trình Đại hội XII và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng một số vấn đề quan trọng khác.


Hội nghị, còn nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của các vị chức sắc, chức việc về những vấn đề như: việc tham gia bảo hiểm y tế của người dân địa phương; chất lượng giáo dục và đào tạo hiện nay cũng như tình trạng đạo đức của học sinh đang bị xuống cấp; tình trạng thất nghiệp của các em sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học; tình hình thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác từ thiện xã hội…

Qua triển khai, quán triệt Nghị quyết lần này, giúp các vị chức sắc, chức việc của các tôn giáo và đại diện các dân tộc hiểu và nắm vững những quan điểm, chủ trương, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần cùng với các cấp chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng ở địa phương./.

Lâm Minh Thông
Ban Tuyên giáo Tịnh Biên
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36388675