Truy cập hiện tại

Đang có 95 khách và không thành viên đang online

Thoại Sơn: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII)

(TGAG)- Ngày 10-7, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí Lâm Thanh Long - Phó bí thư thường trực huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi đảng bộ; các đồng chí Trưởng, Phó các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện…


Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Đức  - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy truyền đạt nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
   
Qua đó vận dụng sáng tạo vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tại các địa phương, cơ quan, ngành, đoàn thể. Bên cạnh đó, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng góp phần thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống; đồng thời tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc./.

Thanh Cần
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38203329