Truy cập hiện tại

Đang có 241 khách và không thành viên đang online

Thoại Sơn triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và các xã, thị trấn

(TGAG)- Chiều ngày 23-8, Thoại Sơn tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Thành Đô - Bí thư huyện ủy chủ trì Hội nghị.
 


Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Văn Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội...

Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Thành Đô - Bí thư huyện ủy nhấn mạnh tại hội nghị: Nghị quyết Trung ương 5, khoá XII là tiền đề quan trọng, vì vậy từng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình của đơn vị gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Anh Thư
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247878