Truy cập hiện tại

Đang có 59 khách và không thành viên đang online

Châu Phú đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

(TGAG)- Xác định việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn quân, toàn dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng.
Huyện ủy Châu Phú đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc, Ủy ban nhân dân huyện trên cơ sở tiếp thu nghiêm túc, vận dụng sáng tạo những chủ trương của Đảng cấp trên, đồng thời cụ thể hóa thành các nghị quyết, đề án, kế hoạch chuyên đề phù hợp điều kiện, tình hình thực tế địa phương nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống.

1- Nghị quyết và Đề án “phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp” nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện ngành nông nghiệp địa phương, tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp từ chiều rộng sang chiều sâu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất gắn với hình thành và phát triển các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, cánh đồng lớn, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên một ha đất nông nghiệp. Định hướng và xây dựng quy hoạch tổng thể về phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2020. Từng bước xây dựng thói quen sản xuất mới dần hướng đến nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đi đôi với việc xây dựng thương hiệu an toàn cho nông sản của Châu Phú. Xác định các vùng trọng điểm sản xuất nông sản an toàn như: rau màu Bình Thủy, Khánh Hòa; phát triển lại vùng nhãn Khánh Hòa, Mỹ Đức; lúa Bình Mỹ, Bình Long, Bình Chánh, Bình Phú; cá ở Bình Thủy, Khánh Hòa, Mỹ Phú... Đến năm 2020, giá trị sản xuất đất nông nghiệp đạt 180 triệu đồng/ha; chuyển đổi diện tích lúa sang trồng màu và một phần cây ăn trái là 994 ha; sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Global G.A.P 200 ha; sản xuất lúa chất lượng cao gắn với cánh đồng lớn 14.455 ha; sản xuất lúa Nhật 110 ha; sản xuất lúa giống 1.006 ha; xây dựng và khôi phục thương hiệu gạo thơm Châu Phú (đặc sản Jasmine) với diện tích 2.128 ha; xây dựng thương hiệu nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Khánh Hòa, xã Mỹ Đức; sản xuất rau màu theo chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 4.670 ha (trong đó, sản xuất rau an toàn chiếm 30% diện tích rau màu chuyên canh); xây dựng vùng nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ cao 115 ha...

2- Nghị quyết và Đề án “thu hút đầu tư khai thác tiềm năng thương mại - dịch vụ giai đoạn 2016 - 2020” nhằm khuyến khích và kêu gọi đầu tư phát triển ngành thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện từng bước đi vào chiều sâu, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với điều kiện của từng vùng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Qua đó, sẽ mời gọi đầu tư xây dựng siêu thị Cái Dầu với quy mô  hạng III (diện tích 3.000m2 tại ấp Vĩnh Lộc - TT Cái Dầu); xây dựng chợ nông thôn đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 9211 “Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế”, đạt yêu cầu tiêu chí số 7 Bộ tiêu chí nông thôn mới của tỉnh và từng bước xây dựng chợ vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước mắt ưu tiên: chợ Cái Dầu, chợ Vịnh Tre, chợ Mỹ Đức, chợ kênh 7 xã Vĩnh Thạnh Trung, chợ kênh 7 xã Bình Chánh. Đồng thời, mời gọi đầu tư xây dựng mới các chợ: chợ Long Bình xã Ô Long Vĩ, chợ Nam kênh 10 xã Bình Phú, chợ Trung tâm xã Bình Phú, chợ Hào Sương xã Bình Mỹ, chợ kênh 13 - Nam Cần Thảo. Hình thành chợ đầu mối về nông sản phục vụ vùng trong tại chợ Kênh 7 - xã Vĩnh Thạnh Trung. Đầu tư phát triển Trạm dừng chân tại Khu Trung tâm thương mại Vịnh Tre.

3- Nghị quyết và Kế hoạch “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ giai đoạn 2015 - 2020” nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng, hợp lý về cơ cấu và sử dụng thực sự có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác cán bộ của huyện. Trong thời gian tới, đẩy mạnh tuyển dụng, sử dụng cán bộ có trình độ đại học chính quy phù hợp với chuyên môn, vị trí công tác từ đó tạo nguồn cán bộ tiếp nối, kế thừa, tránh hụt hẫng cán bộ như trong thời gian qua.

4- Nghị quyết và Đề án “đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ giai đoạn 2016 - 2020” nhằm huy động mọi nguồn lực tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải bảo đảm tính đồng bộ, hợp lý, từng bước hiện đại, tạo nên mạng lưới giao thông của huyện hoàn chỉnh kết nối các vùng lân cận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu củng cố quốc phòng - an ninh của huyện. Giai đoạn 2015 - 2020, huyện sẽ tập trung chủ lực xây dựng 03 tuyến đường trục chính (đường Đông Kênh 7, đường Nam Kênh 10, đường Tây Kênh 13), cất mới 18 cây cầu và một số công trình cầu đường giúp các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng kinh phí thực hiện ước 265 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và vận động trong nhân dân.

Bên cạnh đó, Huyện ủy còn thông qua Đề án xóa nhà tre lá tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2020; Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 của Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TU, ngày 23/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch củng cố, nâng chất, thành lập mới Hợp tác xã, Tổ hợp tác nông nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020...

Với tinh thần yêu nước, năng động sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân Châu Phú đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.
                       
MAI THỊ BÉ PHƯƠNG
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38249372