Truy cập hiện tại

Đang có 105 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo huyện ủy An Phú tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh về kết quả Đại hội XII của Đảng

(TGAG)- Chiều ngày 02/2, Ban Tuyên giáo huyện ủy An Phú tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh về kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng và định hướng nội dung tuyên truyền trong tháng 02/2016.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Quang Trí - Phó Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy báo cáo nhanh về quá trình, công tác chuẩn bị, diễn biến và kết quả Đại hội XII của Đảng, làm rõ, mục đích, ý nghĩa và nguyên nhân thành công của Đại hội; những yêu cầu trọng tâm theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả Đại hội, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận của xã hội, đoàn kết vượt qua khó khăn, vươn lên giành thắng lợi ngay từ đầu năm. Đồng thời, tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng - toàn quân - toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; đấu tranh với các luận sai trái của các thế lực thù địch đối với Đại hội.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy còn triển khai nội dung định hướng tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02/2016. Sau hội nghị này, các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở được nắm bắt đầy đủ, chính xác các thông tin để có định hướng tuyên truyền đúng đắn về những vấn đề liên quan cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.

Huỳnh Như
Đài TT huyện An Phú
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38248860