Truy cập hiện tại

Đang có 72 khách và không thành viên đang online

An Giang sơ kết công tác nội vụ 6 tháng đầu năm 2023

(TUAG)- Ngày 24/7, tại thị xã Tịnh Biên, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội vụ 6 tháng đầu năm 2023, nhằm đánh giá lại những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề ra giải pháp, phương hướng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Ngô Hồng Yến -  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị.
 

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt; việc phân cấp mạnh mẽ, đề cao trách nhiệm và tạo điều kiện để người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động trong công tác quản lý, tuyển dụng và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, gắn với công tác quy hoạch cán bộ; công tác xây dựng chính quyền và địa giới hành chính được quan tâm chú trọng triển khai thực hiện. Công tác cải cách hành chính được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự chủ động triển khai của các cơ quan, đơn vị góp phần đảm bảo công tác cải cách hành chính hoàn thành tiến độ theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác thanh tra; văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.
 

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu; nhiều phong trào thi đua có sức lan toả mạnh mẽ đã mang lại những kết quả to lớn, thiết thực, tạo khí thế phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân; các cụm thi đua, khối thi đua chủ động tiến hành tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2023 bằng những hình thức phù hợp. Các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật, theo đúng Hiến chương, điều lệ, tôn chỉ, mục đích của tôn giáo; việc tuân thủ các thủ tục hành chính, các nhu cầu tôn giáo cơ bản được các tổ chức tôn giáo thực hiện đúng quy định pháp luật; một số tổ chức tôn giáo đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ và tiến hành sửa đổi Hiến chương để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.
 

Các đại biểu thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác 

Tại hội nghị, đại biểu 11 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng đã dành nhiều thời gian trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác thời gian qua như: Chế độ khen thưởng các tập thể, cá nhân trong công tác chăm lo an sinh xã hội địa phương; chính sách cải cách tiền lương; một số nội dung liên quan đến Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; chế độ nghỉ hưu, xếp lương các chức danh bầu cử...
 

Đồng chí Ngô Hồng Yến -  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở nắm bắt những khó khăn, nội dung còn tồn đọng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác, trong thời gian tới, các địa phương cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu và phát huy dân chủ trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, các địa phương; Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án vị trí việc làm theo hướng dẫn tại các thông tư của bộ, ngành Trung ương; Quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính các cấp, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ; tăng cường công tác kiểm tra lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ và chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng theo lộ trình quy định./.

Nguyễn Hảo
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35178372