Truy cập hiện tại

Đang có 135 khách và không thành viên đang online

An Phú: Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(TUAG)- Chiều 14/7, Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú tổ chức Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ chủ chốt từ huyện đến các xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phùng Minh Tân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Trần Hòa Hợp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; cán bộ chủ chốt các ban ngành, đoàn thể huyện.


Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phùng Minh Tân phát biểu quán triệt tại hội.

Các đại biểu được nghe báo cáo viên cấp tỉnh, TS Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang giới thiệu những nội dung cốt yếu trong tác phẩm, những phát biểu, bài viết... trong cuốn sách: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một cách sâu sắc, các quan điểm tâm huyết, những trăn trở về tình hình quốc gia đại sự; các bài viết trong tác phẩm thể hiện quyết tâm chính trị thành hành động thực tế; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ; chú trọng công tác cán bộ; tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm; tăng cường kiểm soát và quản lý; phát huy vai trò nòng cốt và sự phối hợp của các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực; gắn phòng chống tham nhũng với xây dựng Đảng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.


TS Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị.

Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nêu vấn đề gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả để góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Qua hội nghị, cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, khẳng định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” và cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Trúc Quỳnh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35159554