Truy cập hiện tại

Đang có 63 khách và không thành viên đang online

Đảng ủy Quân sự huyện Châu Thành tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương

(TUAG)- Sáng ngày 30/3, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang huyện. Đồng chí Thượng tá Trần Văn Hiền - Huyện ủy viên, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham dự và báo cáo các chuyên đề.
 

Đảng ủy Quân sự huyện Châu Thành tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương
 
Tham dự hội nghị, cán bộ, đảng viên trong đơn vị; các chỉ huy trưởng, chính trị viên phó của 13 xã, thị trấn được quán triệt 6 chuyên đề, cụ thể: Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới; Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo và Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030.
 

Thượng tá Trần Văn Hiền - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện báo cáo chuyên đề 

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Trần Văn Hiền - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện yêu cầu sau hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng; triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với đặc điểm nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trúc Phương
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35163015