Truy cập hiện tại

Đang có 60 khách và không thành viên đang online

Quân sự huyện Thoại Sơn: Hội nghị học tập, quán triệt kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(TUAG)- Ngày 21/3, Đảng ủy Ban chỉ huy Quân sự huyện Thoại Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.


Tham dự có Thượng tá - Uông Thiện Hoàn, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang; Thượng tá - Võ Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Thoại Sơn.

Tại hội nghị, cán bộ tham gia học tập được quán triệt, tuyên truyền Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 10/01/2022 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết 847-NQ/QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Qua học tập, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo chuyển biến rõ nét trong cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau hội nghị, Đảng ủy  Ban chỉ huy Quân sự huyện triển khai các đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện cho 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ toàn lực lượng vũ trang.

Ngô Quyền
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30199107