Truy cập hiện tại

Đang có 98 khách và không thành viên đang online

Bộ đội Biên phòng An Giang thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII)

(TUAG)- Từ ngày 18 đến 21/10, các cơ quan, đơn vị cơ sở trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khoá XIII.
 

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) tại Đồn BP Vĩnh Gia

Theo đó, Hội nghị lần thứ tư đã thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị cũng thông qua những giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này đối với việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Đối với dự thảo Quy định mới về những điều đảng viên không được làm, khi ban hành bảo đảm đáp ứng yêu cầu chính xác, đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát, góp phần điều chỉnh nhận thức và hành vi của cán bộ, đảng viên theo hướng tích cực, đúng đắn.

Về kinh tế - xã hội, BCH Trung ương đồng tình với mục tiêu tổng quát, những  nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của năm 2022 do Ban cán sự đảng Chính phủ đề xuất. Đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát, tính toán kỹ lưỡng các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để trình Quốc hội xem xét, quyết định, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiếp tục phòng, chống, có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Trong thời gian tới lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong BĐBP tỉnh cần tập trung thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, trong đó chú trọng những điểm mới, các giải pháp mang tính đột phá, sát với tình hình nhiệm vụ Quân đội, lực lượng BĐBP và đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự thống nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Chủ động đấu tranh phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm ở từng cấp về việc triển khai thực hiện các nội dung, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng các cấp đề ra, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.

Tin, ảnh: Chiến Khu

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22472141