Truy cập hiện tại

Đang có 122 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn tổ chức 37 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

(TUAG)- Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tri Tôn kết hợp đảng ủy các xã, thị trấn và ngành huyện vừa tổ chức 37 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI cho tất cả đảng viên của 58 chi đảng bộ cơ sở trong toàn huyện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong tháng 9 năm 2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành để lãnh đạo Đảng bộ và thông qua Nghị quyết với nhiều nhiệm vụ, giải pháp và xác định các khâu đột phá nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ, kỷ cương; khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước”.

Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe 2 chuyên đề về: Kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng 5 năm qua và giải pháp 5 năm tới.

Đợt học tập nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Từ đó phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Châu Phong
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18120324