Truy cập hiện tại

Đang có 32 khách và không thành viên đang online

Tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

(TGAG)- Những năm qua, việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh An Giang đã dần đi vào nề nếp; báo Đảng trở thành tài liệu quan trọng, là kênh thông tin chính thống để tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp ủy đã kịp thời chỉ đạo, quán triệt Kết luận số 29-KL/TW đến từng tổ chức đảng và đảng viên; đến nay, phần lớn các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị đã duy trì đều đặn, thường xuyên việc đặt mua các loại báo Đảng như: Báo An Giang, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng, Tạp chí Tuyên giáo; trong đó Báo An Giang là báo đảng địa phương có số lượng phát hành 9.811 tờ/kỳ (1 tuần ra 5 kỳ); số chi, đảng bộ đặt mua Báo An Giang là 677/889 chi, đảng bộ; đạt tỷ lệ 76,8%; bên cạnh đó, Báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản là 2 loại báo Đảng cũng được mua thường xuyên.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc mua, đọc báo và tạp chí của Đảng, các cấp, các ngành ngày càng quan tâm đưa việc đọc báo và tạp chí của Đảng trở thành thói quen hằng ngày, sử dụng trong các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề, các cuộc tọa đàm và làm tài liệu trong tuyên truyền. Một số chi, đảng bộ ngoài kinh phí đặt mua báo, tạp chí theo quy định, còn quan tâm đặt mua báo Đảng theo nguồn kinh phí tự chủ, đặc thù riêng của từng cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, tiếp cận đọc báo, nghiên cứu nâng cao kiến thức, vận dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, theo thống kê của Bưu điện cho thấy Báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản tỷ lệ mua, đọc chưa đạt yêu cầu; đến cuối quý I/2019, toàn tỉnh có 318/881 chi, đảng bộ đặt mua báo Nhân dân, đạt tỷ lệ 36%; 677/881 chi, đảng bộ đặt mua báo An Giang, đạt tỷ lệ 76,8%; 195/881 chi, đảng bộ đặt mua Tạp chí Cộng sản, đạt tỷ lệ 22,1%; ngoài ra việc đặt mua báo Đảng hiện chưa tập trung, số lượng báo đặt mua còn ít; một số tổ chức cơ sở đảng chưa thực hiện việc mua, cấp phát báo cho các chi bộ trực thuộc; có chi, đảng bộ cơ sở chưa mua Báo An Giang, Tạp chí Cộng sản và Báo Nhân dân.  

Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, sự bùng nổ công nghệ thông tin; các thế lực phản động, thù địch tăng cường sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là mạng xã hội để chống phá, đưa tin sai sự thật, làm nhiễu loạn thông tin, thì việc chủ động thông tin, định hướng dư luận qua các báo, tạp chí của Đảng, nhất là Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo An Giang là rất quan trọng.

Vì vậy, từng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần nghiêm túc chấp hành chủ trương về việc mua và đọc báo Đảng theo Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư; nêu cao trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở đều có Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Báo An Giang; mỗi chi bộ trực thuộc cơ sở đều có Báo Nhân dân và Báo An Giang; hướng dẫn từng tổ chức đảng, đảng viên cùng mua, đọc, khai thác và sử dụng thông tin trên báo Đảng, nghiên cứu, học tập và làm theo những nội dung, mô hình, điển hình hay trên báo, tạp chí của Đảng.

Kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc, đúng mục đích, đúng chế độ chi hoạt động công tác đảng của các tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); tranh thủ các nguồn kinh phí tự chủ, kinh phí đặc thù, dành cho việc mua Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo An Giang; tuyệt đối không dùng kinh phí mua báo Đảng để chi vào việc khác, hoặc mua các loại ấn phẩm khác.

Tăng cường kiểm tra, khảo sát, đánh giá việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả việc mua, đọc, lưu trữ báo, tạp chí của Đảng, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, đơn vị làm tốt và kiểm điểm, phê bình những nơi thực hiện chưa tốt; xem việc mua và đọc báo Đảng là một trong những tiêu chí để phân loại, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm. Định kỳ kiểm tra việc sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng; chấn chỉnh và khắc phục tình trạng một số cơ sở sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng không đúng mục đích.

Cùng với trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Báo An Giang với vai trò báo đảng địa phương quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, bắt kịp xu hướng phát triển công nghệ truyền thông, đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, phát huy hiệu quả tuyên truyền, định hướng dư luận; từng bước đưa tờ báo địa phương trở thành tài liệu có giá trị, phục vụ công tác tuyên truyền ở cơ sở. Tăng cường công tác phát hành báo ở các tổ chức đảng có lượng phát hành còn thấp.

Mai Hân
__________________________
Bài đăng trên TTCTTT số 7/2019
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16691814