Truy cập hiện tại

Đang có 95 khách và không thành viên đang online

Lữ đoàn 962: Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(TGAG)- Chiều ngày 13/6, Đảng ủy Lữ đoàn 962 tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho trên 200 sỹ quan, cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn tham dự.
 
Tại hội nghị, Thượng tá Lê Thanh Nhã, Ủy viên Thường vụ, phó Chính ủy Lữ đoàn thông báo về kết quả Hội nghị lần thứ 10, gồm các nội dung: Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng). Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII. Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

Qua hội nghị nhằm làm cho cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới của Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trên cơ sở đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của đơn vị mình, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Tin, ảnh: THÀNH TÂM
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18091485