Truy cập hiện tại

Đang có 74 khách và không thành viên đang online

Phú Tân bế giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới khóa II/2018

(TGAG)- Chiều ngày 31/10, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Tân phối hợp các ban xây dựng Đảng tổ chức bế giảng lớp Đảng viên mới khóa II năm 2018.

Lớp học có 52 học viên là đảng viên mới đang sinh hoạt và làm việc ở các Đảng ủy xã, thị trấn và các Chi, Đảng bộ cơ quan ngành huyện tham gia. Qua 10 ngày thực học các học viên được quán triệt và nghiên cứu 10 chuyên đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên; giáo dục khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; quốc phòng an ninh…
 
Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận trong đó có 14 học viên đạt xuất sắc và giỏi, còn lại đạt loại khá và trung bình. Dịp này có 06 học viên được Trung tâm biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập./.
Kiều Trinh
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
9085984