Truy cập hiện tại

Đang có 22 khách và không thành viên đang online

Châu Phú khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị Hành chính B120 niên khóa 2017

(TGAG)- Sáng ngày 09/5/2017, Trường chính trị Tôn Đức Thắng kết hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Phú khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị Hành chính B120 niên khóa 2017. Đến dự có Thạc sĩ Võ Minh Hoàng - Tỉnh ủy viên- Hiệu trưởng Trường chính trị Tôn Đức Thắng; ông Nguyễn Nghi Em - Trưởng ban Tổ chức huyện ủy; bà Trần Thị Tố Huyền - Trưởng ban Tổ chức thành ủy Châu Đốc; cùng đại diện Ban Tuyên giáo huyện ủy; Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Phú cùng 70 học viên là cán bộ công tác trên địa bàn huyện Châu Phú và thành Phố Châu Đốc.
 

Trong thời gian 12 tháng, các học viên được trang bị 10 chuyên đề: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin;  Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử  Đảng Cộng sản; Hệ thống chính trị; Nhà nước pháp luật xã hội chủ nghĩa; Quản lý hành chính nhà nước; Đường lối cơ sở của Đảng, nhà nước Việt Nam; Một số kỹ năng lãnh đạo quản lý; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; Công tác Mặt trận; Tình hình nhiệm vụ của địa phương...

Qua đó nhằm đào tạo cho cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Chủ nghĩa Mác- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ cho yêu cầu công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước./.

Tin, ảnh:  Nhẫn Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19054037