Truy cập hiện tại

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

Công an tỉnh khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2016

(TGAG)- Nhằm giúp cho Đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhiệm vụ của người Đảng viên… Sáng ngày 21-11, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2016. Đại tá Phan Quang Điểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự.


Đại tá Phan Quang Điểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi khai giảng
69 học viên lần này là đảng viên mới của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh, các đồng chí của Đảng ủy Tiểu đoàn 2-E21-K20- Bộ Công an và của Đảng ủy Công an thành phố Long Xuyên. Trong 8 ngày dự học, các học viên sẽ được bồi dưỡng những kiến thức như: Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta; Chủ nghĩa Xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân… Trên nền tảng những kiến thức được tiếp nhận, các học viên sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng trở thành một đảng viên của đảng Cộng sản Việt Nam.

Kim Uyên- Mai Phương
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37131560