Truy cập hiện tại

Đang có 161 khách và không thành viên đang online

Châu Phú: Lễ bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2016

(TGAG)- Chiều ngày 04-6-2016, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Phú tổ chức lễ bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khoá I năm 2016. Đến dự có ông Đỗ Thanh Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú, ông Lê Quang Mới, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Tham gia lớp học có 50 học viên là cán bộ cơ ngành huyện, Đảng ủy, ban ngành đoàn thể các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn huyện. Sau thời gian học 29 ngày, các học viên đã hoàn thành chương trình học của mình với 18 bài trong giáo trình Sơ cấp lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, được tập học nghiên cứu các chuyên đề cơ bản về: Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Bên cạnh đó, các học viên còn được trao đổi, thảo luận, nghiên cứu cập nhật những thông tin, tin tức thời sự trong nước, trong tỉnh, huyện thời gian gần đây. Qua đó, giúp cho các học viên nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Thanh Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy yêu cầu: “Qua lớp học này, với những kiến thức đã được nghiên cứu học tập sẽ là cơ sở để các đồng chí thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các đồng chí cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng cho mình những kỹ năng, phương pháp, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân góp phần thực hiện các Nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Mỗi đồng chí cần có nhận thức tư tưởng đúng, khách quan khoa học đáp ứng yêu cầu trước tình hình mới, áp dụng những phương pháp, kỹ năng vào thực tiễn; tiếp tục phấn đấu và tham gia học tập vào những chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cao hơn”.
 


Dịp này, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã khen thưởng cho 6 học viên có thành tích tốt trong học tập, đồng thời, cấp giấy chứng nhận cho 50 học viên hoàn thành khóa học./.

Mỹ Ngân
Đài Truyền thanh huyện Châu Phú
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17573257