Truy cập hiện tại

Đang có 32 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn: Cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ sở (đối tượng 5)

(TUAG)- Từ ngày 26/9 đến 29/9/2022, Trung tâm Chính trị Huyện ủy Tri Tôn tổ chức 02 Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở năm 2022 cho 230 đồng chí.
 

Tham dự các lớp học là cán bộ, đảng viên không thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; chưa qua chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên ở cơ sở. Mỗi lớp được tiến hành học tập trong thời gian 2 ngày, các cán bộ đảng viên được nghiên cứu 4 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dung sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay; Về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; Về Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện mới; Về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.

Trong quá trình học tập học viên sẽ cập nhật bổ sung một số quan điểm chỉ đạo, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội Đảng các cấp.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực, đạo đức và sự hiểu biết về thực tiễn xây dựng đất nước ta, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, kinh tế quốc tế, từ đó có thái độ đúng đắn và đề ra mục tiêu phấn đấu cho bản thân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và xây dựng địa phương phát triển toàn diện.

Cuối khóa học các học viên được Trung tâm Chính trị Huyện ủy cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới. Đây là lớp thứ 15, 16 mà Trung tâm BDCT Huyện ủy đã mở từ năm 2018 đến nay./.

Trần Văn Hợp
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34167697