Truy cập hiện tại

Đang có 42 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn: Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I/2021

(TUAG)- Ngày 22/3/2021, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tri Tôn đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I/2021 cho 52 học viên là đoàn viên ưu tú từ các xã, thị trấn, ban, ngành, đoàn thể trong địa bàn huyện. Đến dự khai giảng có các đồng chí đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.Nội dung giảng dạy được thực hiện theo Hướng dẫn số 152-HD/BTGTW, ngày 16/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác giáo dục lý luận chính trị trong năm 2021.

Chương trình giảng dạy bao gồm thời gian lên lớp 5 ngày với 5 bài chính và 3 chuyên đề bổ trợ; nghiên cứu, thảo luận; hệ thống và kiểm tra viết cuối khóa 120 phút.

Những nội dung chính gồm: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Các chuyên đề bổ trợ gồm: Lược sử vùng đất Nam bộ, Lịch sử Đảng bộ tỉnh An Giang, Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Ngoài ra, trong buổi bế giảng các học viên sẽ được nghe Thường trực Huyện ủy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong năm 2020, trong quý I/2021, một số kết quả nổi bật về phát triển KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng.

Phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Nguyễn Thị Hương Sen - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện chúc mừng các đồng chí đã được cơ quan, đơn vị chọn lựa giới thiệu đưa đi học bồi dưỡng để đủ điều kiện bắt buộc khi được giới thiệu vào Đảng; yêu cầu các đồng chí ra sức nghiên cứu, học tập trong 5 ngày, phấn đấu để thật sự xứng đáng là quần chúng ưu tú, được đơn vị, cơ quan sớm lập thủ tục đề nghị kết nạp Đảng. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các học viên học tập./.

Trần Văn Hợp
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19074711